Älykiuas on varaava, eristetty löylyluukullinen kiuas, jossa on kaksitoiminen puhallin. Teknisiä kuvia kiukaasta löytyy kohdasta Asennuksen suunnittelu.

Kiukaan löylyluukun ollessa kiinni kierrättää puhallin ilmaa kiukaan kivitilassa aina kun vastukset ovat päällä. Ilman kierrätys suojelee kivitilassa olevia lämmitysvastuksia palamiselta ja lämmittää kiuaskivet tasalämpöisiksi. Vaikka kivien lämpötila voi olla 300 °C, jäähdyttää puhallus vastuksia, joiden pintalämpötila on 600-800 °C ja sisälämpötila noin 1.100 °C.

Kun löylyluukku avataan, kierrättää puhallin saunan ilmaa kiukaan läpi kunnes haluttu lämpötila saavutetaan. Sauna lämpenee hetkessä halutun lämpöiseksi, sillä saunan lämmityksessä ilman lämmittäminen ei vaadi paljon energiaa.

Älykiukaan toimintaperiaate on helppo ymmärtää, kun sitä vertaa auton lämmityslaitteen toimintaan talvipakkasella, jolloin lämmityslaite voi nostaa auton sisälämpötilaa jopa 50 °C ulkolämpötilaan verrattuna. Tavallinen aina valmis kiuas on kuin auto, jonka lämmityslaitteen puhallin ei toimi. Auto lämpiää hitaasti, jos ollenkaan, sillä kaikki lämpö sitoutuu auton jäisiin rakenteisiin. Kun lämmittimen puhallin toimii, lämpenee auto hetkessä, koska sisälle tulee enemmän lämpöä kuin rakenteisiin ennättää sitoutua. Aivan samoin toimii Älykiukaan puhallin, joka tuo saunaan enemmän lämpöä, kuin lauteisiin, seiniin ja kattoon ennättää sitoutua.

Älykiukaan suuri kivimäärä toimii sekä lämpövarastona että lämmönvaihtimena. Löylyluukun ollessa kiinni on kiuas lämpövarasto ja luukun ollessa auki on kiuas lämmönvaihdin, joka siirtää kivissä olevan lämmön saunaan. Rosoisten kivien suuri pinta-ala takaa lämmön nopean siirtymisen kivistä saunaan ilman löylyjen riittävyyden vaarantumista.

Vaikka puhallin lämmittää saunan hyvin nopeasti, niin sen toimintaa tuskin huomaa. Kuuluu vain kivien läpi kulkevan ilman kohina. Kiukaan läpi puhallettava kuumentunut ilma nousee suoraan kattoon. Kuuma, kevein ilma leviää katossa ja laskeutuu saunan seiniä pitkin alas. Tällöin ilman virtausnopeus pienenee huomaamattomaksi virtauksen poikkipinta-alan kasvun myötä.

Kiukaan löylyluukun avaa aina kannen avausmoottori, joka myös sulkee sen halutun ajan kuluttua. Kannen aukemista ohjataan ohjauskeskuksessa ja/tai saunassa ja/tai pukuhuoneessa olevalla painonapilla tai liiketunnistimella.