Kiukaiden perusmallien mittakuvat ovat kuvissa XL600 mittakuvaL600 mittakuva. Kiukaiden korkeus vaihtelee kivimäärän mukaan. XL700 on 10 cm korkeampi kuin XL600 jne. Malleja vastaavat tekniset tiedot ja hinnat ovat liitteenä olevassa taulukossa hinnasto.

Uutuutena on lasikannella varustetut G-sarjan kiukaat GL, GXL ja UGL. Näistä GL ja GXL vastaavat perinteisiä L ja XL malleja. Poikkeuksena on kansi, joka on lasia. Kiukaan kansi aukeaa pakastearkun tavoin niin, että kiukaan koko kivitila on avoinna. G-sarjan kiukaiden kansi avataan karamoottorilla ja avausmoottori voidaan sijoittaa kiukaan taakse tai jompaankumpaan sivuun, mikä pienentää kiukaiden tilantarvetta.

Kiukaan valinta

Kiukaiden mallisto menee limittäin niin, että samaan saunaan voi sopia erikokoisia ja eritehoisia kiukaita. Oikean kiukaan valinnassa pitää ottaa huomioon saunan käyttötapa. Jos sauna on jatkuvassa käytössä, on tärkeää valita suurempitehoinen kiuas, joka pystyy korvaamaan jatkuvan löylynheiton kuluttaman energiapaljouden.

Saunan eristyksellä ei ole oleellista merkitystä kiukaan koon määrittämisessä. Sen sijaan kivi- ja lasipinnoilla on suuri merkitys. Yllä olevan taulukon luvuissa on otettu huomioon saunan lasiovi, jota ei tarvitse erikseen noteerata. Jos saunassa on paljon lasi ja kivipintaa, hidastavat ne saunan lämpiämistä. Tämän voi kompensoida lisäämällä kiukaan kivimäärää. Voi laskea, että yksi kivineliö vastaa yhtä lisäneliötä saunan pinta-alassa. Kiukaan valintaa on käsitelty myös kohdassa Asennuksen suunnittelu.

Perinteiset XL ja L mallit

Jos sauna on yksittäis- tai jaksottaiskäytössä riittää perinteinen alumiinivalukannella varustettu L tai XL malli. Tällöin on kivimäärä tärkein valintaperuste. Kun löylyluukku avataan nostaa suuri kivimäärä saunan lämpötilan nopeasti halutuksi. Kiukaan teho ei ennätä yhden saunomiskerran aikana vaikuttaa merkittävästi saunan lämpiämiseen. Esimerkiksi 16,2 kW tehoinen kiuas lämmittää kiviä yhden 20 minuutin saunomisjakson aikana vain 2 kW enemmän kuin 10 kW kiuas. Tällä erolla ei ole merkitystä, jos kivissä on varattuna 20-30 kW edestä lämpöä. Kun kiukaassa on riittävästi kiviä niin yksi 20 minuutin saunomiskerta onnistuu, vaikka vastukset eivät olisi ollenkaan päällä.

Lasikansikiukaat

Olemme tehneet rinnakkaismallin XL ja L sarjan kiukaille. GXL tai GL kiuas on runkomitaltaan sama kuin XL tai L. kiuas. Kiukaissa on lasikansi, joka aukeaa kokonaan samalla tavoin kuin pakastearkun kansi. Kiukaan kannen avaa karamoottori, joka voidaan sijoittaa joko kiukaan taakse tai sivulle.

Lasikansikiukaat on suunniteltu erityisesti jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin. Jatkuvassa löylynheitossa tavalliseen XL tai L kiukaaseen heitetty löylyvesi osuu kannen keskellä olevan luukkuaukon alueelle. Jatkuva löylynheitto jäähdyttää keskusta kivet. Kiukaasta ei saa kunnon löylyjä vaikka kiukaassa on edelleen sata kiloa tulikuumia kiviä kivipöntön reuna-alueella.

Kokonaan aukeava lasikansi poistaa tämän ongelman kun kiukaan kaikille 160-440 kilolle kiviä voidaan heittää löylyä. Lasikansikiuas lämmittää saunan nopeammin kuin perinteinen kiuas, koska kiukaan läpi kulkevan ilman virtausvastus pienenee

Lasikansikiukaissa on uusi energiaa säästävä OPTIHEAT ohjaus.

UGL suursaunakiuas

UGL suursaunakiukaassa on lasikansi ja kaksi puhallinta. Se on 20 cm leveämpi kuin GXL kiuas.

Saunan koon kasvaessa hidastuu saunan lämpiäminen tilavuuden ja seinä- ja lauderakenteiden pinta-alojen kasvun myötä. Suurissa saunoissa tätä ei voi enää kompensoida kiukaan puhallusnopeutta tai kivimäärää lisäämällä.

Puhallustehoa nostettaessa kasvaa ilman virtausvastus ja tehonlisäys näkyy lähinnä kohinan kasvaessa. Ilmiö vastaa uppoamarunkoisen veneen runkonopeutta eli tehon lisäys ei oleellisesti nosta nopeutta vaan puskee keula-aaltoa ja aiheuttaa kohinaa.

Kun suuri sauna ei lämpiä riittävän nopeasti, niin löylyn heitto lisääntyy ja pintakivet jäähtyvät. Tällöin löylyvesi valuu hiljaa suhisten kivien välitse synnyttämättä löylyn tuntua.

Tämä problematiikan ratkaisemiseksi on kehitetty UGL suursaunakiuas. Siinä on kaksi rinnakkaista puhallinta ja pinta-alaltaan suurempi kivitila. Kiuas lämmittää saunan kolme - neljä kertaa nopeammin kuin XL-kiuas ja kokonaan päältä avoimesta kiukaasta saadaan kaikki löyly ulos.

Käyttökokemusten perusteella yksi 21 kW kiuas korvaa 30-40 kW tehoisen kiukaan, vaikka kiuas on koko ajan käytössä eli kansi auki.


Kiukaan ohjaus

Kiukaissa on prosessoriohjattu ohjauskeskus. Kiukaissa on automaattikansi, joka aukaisee kiukaan löylyluukun avauspainikkeen tai liiketunnistimen käskystä. Kansi sulkeutuu automaattisesti halutun ajan kuluttua viimeisestä käskystä.

Kiukaissa on digitaaliset lämpötilasäätimet saunan lämpötilalle ja kiukaiden kivien lämpötilalle. Kiukaissa on viikkokello-ajastus ja etäohjaus mahdollisuus suoran ON/OFF ohjauksen lisäksi.

Kiukaissa on vianetsintä diagnostiikka. Kiukaan asennuksen yhteydessä samoin kuin aina kiukaan käynnistyessä kiukaan ohjausjärjestelmä tarkastaa ovatko kiukaan toiminnan kannalta tärkeät lämpötila-anturit ja ylikuumenemissuojat oikein kytketty. Ohjausjärjestelmä kertoo mikä on vikana ja ei suostu käynnistämään kiuasta ennen kuin kaikki on kunnossa.

OPTIHEAT ohjelma

Uimahalli-, kuntosali- ja muiden jatkuvasti käytössä oleviin saunoihin tarkoitettujen lasikansikiukaisiin on kehitetty OPTIHEAT ohjelma. Ohjelman avulla voidaan saunan ja kiukaan lämpötilat ajastaa viikonpäiväkohtaisesti.

Jatkuvasti käytössä olevien saunojen ongelmana on käytön epätasaisuus. Päivällä on hiljaista ja vähän käyttöä mahdollisia ryhmäuinteja lukuun ottamatta. Tällöin sauna pysyy kuumana suhteellisen pienellä energialla. Käy niin että saunan ja kiuaskivien lämpötilat lähenevät toisiaan, kiuas on ”kylmä”, minkä välttämiseksi saunan lämpötila täytyy asettaa hyvin kuumaksi jottei kiuas hiivu ruuhka-aikana.

Ongelma on ratkaistu OPTIHEAT ohjelmalla. Saunalle, myös kiville, voidaan ajastaa neljä erilaista lämpötilaa. Saunan lämpötila voi olla ajastettu niin, että aamu-uimareille sauna on 90 astetta, josta se laskee päiväksi 75 asteeseen, minkä keskeyttää ryhmäuinnille ajastettu 85 astetta. Iltapäivällä ennen ruuhkaa lämpötila nousee 95 asteeseen ja laskee tuntia ennen sulkemista taas 75 asteeseen.

OPTIHEAT lisää saunomismukavuutta poistamalla päiväsajan polttavan kuumuuden ja takaamalla silti löylyjen riittävyyden iltaruuhkan aikana.

OPTIHEAT ohjelman avulla lasikantinen Älykiuas puolittaa saunan energian kulutuksen ja saunaan voidaan valita 30-50 % pienempitehoinen kiuas kuin perinen jatkuvalämmitteinen kiuas.